Jubilee XXV. Anniversary of the International Military Ascent to Kriváň

Abstract – On 5 September 2020 the XXV. International Military Ascent (IMA) to Kriváň (2494 m above the sea) took place in the High Tatras. This jubilee ascent was organised by the Union of Soldiers of the Slovak Republic (USSR) in cooperation with the Ministry of Defence of the Slovak Republic, the General Staff of the SR Armed Forces in honour of the 76th anniversary of the Slovak national uprising and the Day of the Slovak Republic. At this jubilee event the State Secretary of the Ministry of Defence of the Slovak Republic Mgr. Marian Majer, PhD., General Director of the Human Resources Section Mr. Martin Jakal who represented the Minister of Defence of the Slovak Republic and General Director of the Legislative and Law Section Mr. Daniel Bednár took part. The Armed Forces of the Slovak Republic were represented by the Deputy Chief of the General Staff, Major General Miroslav Lorinc. Among the foreign guests, the event was attended by traditional members of the Association of Professional Soldiers from the Czech Republic. Representatives of the cooperating organisations from Hungary and Poland, regretted that their participation was not possible due to measures related to the COVID-19 pandemic in their countries. Several military attachés operating in the territory of the Slovak Republic also took part in the event.

In the evening of the day before the performance, the ceremonial opening of the IMA took place with the speeches by the Statute of the USSR Col.(Ret.) Jan Paulech and the representative of the Ministry of Defence of the Slovak Republic Mr. Martin Jakal in front of  members of the organisational staff and top teams and invited quests. The grand opening was followed by a reception in compliance with the COVID-19 measures.

On 5 September 2020, from the early morning hours, the Statutory of the USSR organised the ascent of top teams to Kriváň, where he traditionally participated in person. The 1st Vice President of the USSR, Lieutenant General Peter Vojtek, organised a reverential act of laying wreaths at the Slovak national Uprising Heroes Memorial on the banks of Štrbské pleso. At the end of the ceremony, those interested began climbing Kriváň. Everyone, who reached the pick, took over a stamped top ticket in Kriváň from members of top team.

In the evening after the performance, the Statute of the USSR could state during the evaluation that about 1,000 tourists in the age group from 4 to 77 years took part in the jubilee ascent in nice weather and depending on the place of the beginning of the ascent exceeded the altitude from 900 to 1460 meters. He expressed thanks all members of organisational staff and tourists for taking all the security measures on the way out and returning to the base camp.

The original version is available hereunder. For more information, please contact ZVSR.

 

5. septembra 2020 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnil jubilejný XXV. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ktorý na počesť 76. výročia  SNP a Dňa Ústavy SR zorganizoval Zväz vojakov Slovenskej republiky v spolupráci s MO SR, GŠ OS SR, Hotelom GRANIT Tatranské Zruby a Horskou záchrannou službou Starý Smokovec.Na jubilejnom výstupe sa za pekného počasia zúčastnilo asi 1000 ľudí, ktorí si na jeho vrchole mohli prečítať slová vyryté do pamätnej tabule: „V pamätný deň 16. augusta 1841 vystúpil na staroslávny Kriváň Slovenský národný buditeľ Ľudovít Štúr a jeho ďalší druhovia.“   Na  tohtoročnom výstupe sa zúčastnil aj štátny tajomník MO SR Mgr. Marián Majer, PhD. a zástupca náčelníka GŠ OS SR – NŠ generálmajor Ing. Ing. Miroslav Lorinc. Za Prezídium ZV SR na vrchol vystúpili: štatutár ZV SR plk. v.v. Ing. Ján Paulech, člen prezídia mjr. Mgr. Zdenko Baranec a kpt. JUDr. Peter Toma, PhD.

Už 4. septembra o 17.00 hod. sa v priestoroch hotela GRANIT Tatranské Zruby – klimatické kúpele stretol organizačný štáb, aby do detailov prebral zabezpečenie samotného výstupu. Štatutár ZV SR plk. v.v. Ing. Ján Paulech a pplk. Ing. Igor Štefko z klubu Horná Nitra, okrem iného, poučili všetkých členov vrcholových družstiev, aby v naliehavých prípadoch okamžite kontaktovali vozidlo Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry pri Jamskom plese.

O 19.00 hod. sa v priestoroch hotela uskutočnilo slávnostné otvorenie jubilejného XXV. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Po odznení básne v podaní pani Denisy Barancovej všetkých zúčastnených privítal štatutár ZV SR plk. v.v. Ing. Ján Paulech. Na slávnostnom otvorení sa okrem delegácie z  Česka (delegácie z Poľska a Maďarska sa ospravedlnili pre coronavírus) zúčastnili aj pozvaní hostia zo Slovenska. Medzi nimi nechýbal ani generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin Jakal, generálny riaditeľ Sekcie legislatívy a práva MO SR Daniel Bednár, zástupca náčelníka GŠ OS SR – NŠ generálmajor Ing. Ing. Miroslav Lorinc a hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster  Martin Kaniak. Zúčastneným sa prihovoril generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin Jakál  a 1. viceprezident ZV SR genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, ktorí vo svojich krátkych príhovoroch zdôraznili význam MVV na Kriváň a zaželali všetkým,  ktorí sa rozhodli vystúpiť na jeho vrchol, veľa pekných zážitkov a šťastný návrat z jeho vrcholu. Po ich príhovoroch si všetci zúčastnení minútou ticha uctili pamiatku tých, ktorí sa tohtoročného jubilejného výstupu nedožili.

Symbolickým pozdvihnutím pohára vína a slovami: „Týmto považujem jubilejný XXV. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň za otvorený,“ štatutár ZV SR plk. v.v. Ing. Ján Paulech ukončil oficiálnu časť slávnostného aktu a pozval všetkých prítomných na malé občerstvenie. Slávnostnú atmosféru celého ceremoniálu umocnili aj ľudové piesne v podaní folklórneho súboru Venček z Popradu.

Ešte predtým však tajomník zväzu pplk. v.v. PhDr. Mjartan spresnil program na nasledujúci deň a verejne poďakoval MO SR, GŠ OS SR, generálnemu riaditeľovi spoločnosti HOREZZA, a.s., PhDr. Mgr. Júliusovi Kolecsányimu, mestu Vysoké Tatry a firmám: KONŠRUKTA DEFENCE, Thyssenkrupp, KERAMETAL, DARTON a DELTECH za finančnú a materiálnu pomoc pri zabezpečovaní tohtoročného výstupu na Kriváň. Osobne sa poďakoval aj prítomnej riaditeľke hotela  Granit Tatranské Zruby pani Miriam Strakovej i personálu hotela za ich profesionálny prístup k všetkým zúčastneným na slávnostnom otvorení výstupu a zabezpečení pobytu.

5. septembrauž o 05.00 hod. vyrazilo 1. vrcholové družstvo na Kriváň, aby bolo včas pripravené privítať prvých účastníkov výstupu na jeho vrchole a odovzdať im na pamiatku Účastnícky list s vrcholovou pečiatkou. V družstve už tradične nechýbal ani 2. viceprezident ZV SR plk. v.v. Ing. Ján Paulech. Dve družstvá z Troch studničiek a zo Štrbského Plesa vyrazili o niečo neskôr. Ich úlohou bolo zaevidovať všetkých účastníkov výstupu a obdarovať ich korešpondenčnými lístkami s logom ZV SR a opečiatkovaných stanicou Poľnej pošty.

Samotný výstup na Kriváň sa už tradične začal o 8,30 hod. pietnym aktom kladenia vencov  k Pamätníku hrdinov SNP na brehu Štrbského plesa, kde sú pochovaní partizáni Ján Raša a Štefan Morávek. Všetkých zúčastnených pri pomníku privítal 1. viceprezident ZV SR genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek. Dôstojnosť a pietu celej akcie umocňovala aj prítomnosť vojenskej Čestnej stráže a smútočný chorál, ktorý znel počas kladenia vencov štátnym tajomníkom MO SR Mgr. Marianom Majerom, PhD., generálnym riaditeľom Sekcie logistiky a práva MO SR Danielom Bednárom, zástupcom náčelníka GŠ OS SR – NŠ generálmajorom Ing. Ing. Miroslavom Lorincom a jednotlivými predstaviteľmi zahraničných vojenských delegácií z Ruskej federácie, USA, Česka, Chorvátska, Južnej Kórei a ostatných zúčastnených. Za ZV SR položil veniec 1. viceprezident ZV SR genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek.

„Celé Slovensko v tomto roku oslavovalo 76. výročie Slovenského národného povstania, ktoré vyvrcholilo 29. augusta v Banskej Bystrici. Zväz vojakov SR na jeho počesť už 25 rokov organizuje Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň. Vzdávame tak hold všetkým vojakom, partizánom a antifašistom, ktorí v ňom položili svoje životy. Nech aj tohtoročný výstup je symbolom priateľstva, mieru a slobody. Česť a sláva bojovníkom Slovenského národného povstania,“ povedal okrem iného vo svojom príhovore pri pamätníku predseda Klubu ZV SR Žilina a člen predsedníctva ÚR SZPB plk. v.v. RSDr. Juraj Drotár a zaželal všetkým prítomným veľa príjemných zážitkov i úspešný návrat  z výstupu. Pietny akt kladenia vencov ukončili clivé tóny Večierky.

Po skončení pietneho aktu časť zúčastnených vyrazila na Kriváň a bolo už na každom z nich, ako dosiahnu jeho vrchol a  zdraví sa vrátia späť.

O 19,30 hod. sa organizačný štáb, pozvaní hostia a niektorí účastníci výstupu opäť stretli v areáli hotela Granit Tatranské Zruby, aby vyhodnotili tohtoročný výstup na Kriváň. „Počasie nám vyšlo, zvládli sme to. Som veľmi rád, že celé podujatie sa skončilo bez jediného zranenia,“ konštatoval vo svojom vyhodnotení vedúci vrcholového družstva pplk. Ing. Igor Štefko.

Svoju spokojnosť nad tohtoročným jubilejným výstupom na Kriváň vyjadril aj tajomník ZV SR pplk. v.v. PhDr. Marián Mjartan, ktorý ho už niekoľko mesiacov dopredu  pripravoval s organizačným štábom, slovami:  „Teší ma, že výstup sme úspešne zvládli, aj keď príprava nebola jednoduchá. Nebyť sponzorov a niekoľkých zanietených ľudí pre danú vec, neviem, ako by sme to finančne a organizačne zvládli. Pri pohľade na spokojných účastníkov mi napadá, že vynaložené úsilie stálo zato.“

O príjemné prekvapenie na vyhodnotení sa postarala riaditeľka hotela pani Miriam Straková, ktorá pozvala všetkých zúčastnených na guláš, pohár vina a obrovskú tortu s nápisom: “25. jubilejný ročník výstupu na Kriváň, Hotel Granit Tatranské Zruby”.

6. septembra v dopoludňajších hodináchsa členovia organizačného štábu a účastníci jubilejného XXV. ročníka MVV na Kriváň rozišli v družnej atmosfére domov so slovami: „Už teraz sa tešíme na budúci výstup. Nech je rovnako úspešný ako tohtoročný.“

Previous post

First Demonstration of Military Trade Unions in Italy

Next post

Military Pensions in Greece