Appointment of the President of SOVCG in the Social Council of Montenegro

Abstract – President of the “Trade Union of Defense and Army of Montenegro”, Mr.Nenad Cobeljic, has become a member of the Social Council of Montenegro. Mr. Cobeljic’s appointment opens the opportunity to directly protect and promote the interests of the employees in the armed forces of Montenegro and the Ministry of Defence. It also represents an award for devoted work and contribution to the union movement.

The original text is available hereunder. For further information please contact SOVCG.

 

Na putu ka “Građaninu u uniformi“

Moto EUROMIL-a, „Građanin u uniformi‘‘, Sindikat odbrane i Vojske Crne Gore (SOVCG) je postavio sebi kao cilj i konačnu vrijednost ukupnih stremljenja i aktivnosti. Postizanje ovog cilja, između ostaloga, vidimo i kroz naše uključivanje i aktivno (direktno i indirektno) djelovanje na nacionalnom nivouo što je suštinski važno.

Naše djelovanje na nacionalnom nivou ostvarujemo preko naše nacionalne sindikalne centrale Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) i to na dva načina, prvi je uključivanjem u organe rukovođenja i tijela USSCG a drugi, uključivanje u tijela u kojima se vodi socijalni dijalog i druge aktivnosti na nacionalnom nivou.

Suštinu vidimo u tome da prava i položaj zaposlenih u Vojsci i sistemu odbrane treba uskladiti sa opšte prihvaćenim normama i standardima koji vladaju u civilnom društvu u smislu ljudskih prava i sloboda i prava iz rada i radnih odnosa.

Dana 06. novembra 2015. godine, predsjednik SOVCG Nenad Čobeljić je postao član Socijalnog savjeta Crne Gore, kao jedan od šest predstavnika USSCG u ovom tijelu, što za SOVCG predstavlja priznanje za rad i doprinos sindikalnom pokretu u Crnoj Gori a posebno nam je značajno to što smo na ovaj način uključeni na najvišem nivou socijalnog dijaloga u državi i što nam to omogućava da najdirektinje i najneposrednije štitimo i unapređujemo i položaj zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore.

Najkraće o Socijalnom savjetu Crne Gore

Socijalni savjet Crne Gore osnovan je u skladu sa Zakonom o Socijalnom savjetu. Osnovan je na tripartitnoj osnovi, i čine ga predstavnici: Vlade Crne Gore, predstavnici reprezsntativne organizacije sindikata i reprezentativnog udruženja poslodavaca. Rad Socijalnog savjeta je javan.

Socijalni savjet razmatra i zauzima stavove o pitanjima: razvoja i unaprjeđivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mjera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost politike zapošljavanja, zarada i cijena; konkurencije i produktivnosti; privatizacije i drugih pitanja strukturnog prilagođavanja; zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke; zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti; demografska kretanja i druga pitanja značajna za ostvarivanje i unapređivanje ekonomske i socijalne politike.

Savjet razmatra i daje mišljenja o nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca i  razmatra godišnji izvještaj o radu inspekcije rada. Mandat članova Savjeta traje četiri godine.

Previous post

France invoked “mutual defence clause” for the first time in EU history

Next post

Best Greetings from Brussels